ภาพเก่าโรงเรียนเบญชมราชาณุสรณ์
ความทรงจำ..
001.JPG
แรกเริ่มเดิมที โรงเรียนเราก็แบบนี้ครับ
002.jpg
แล้วค่อย ๆ มีตึกขึ้นมาทีละนิด
003.JPG
ห้องเรียนครับ เย็นสบายอย่างบอกไม่ถูก
004.JPG
งานพิธีอะไรซักอย่าง.. ?
005.JPG
อบรมลูกเสือ
006.JPG
พ่อเสือแม่เสือ ที่ให้ความรู้ สอบระเบียบและวินัยครับ.
007.JPG
คุณครูกำลังสอนอะไรหนอ ?
008.JPG
คนนี้ใครเอ่ย ดูบรรยากาศโรงเรียนในช่วงแรก ๆ
009.JPG
ร่วมแรงร่วมใจสร้างโรงเรียนครับ
010.JPG
งานวันไหว้ครู
011.JPG
ไหว้ครูกันใต้ตึกครับ ..
0021.JPG
งานกีฬาสี
PIC04.JPG
อาจารย์ และนักกีฬาที่สร้างชื่อให้โรงเรียน